Menu

Privacy- en cookieverklaring Sim.nl

Via onze webwinkel worden persoonsgegevens verwerkt. Sim.nl vindt een zorgvuldige omgang met deze privacygevoelige gegevens erg belangrijk. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.


Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:


 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin toestemming vereist is;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij het recht respecteren om persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Sim.nl is verantwoordelijk voor de verwerking van je gegevens. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze zorgvuldig te lezen.Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 22-05-2018


Gebruik van persoonsgegevens

Als je onze webwinkel gebruikt, verkrijgen wij bepaalde gegevens van jou. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven, in het kader van de door jou gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • NAW-gegevens
 • Telefoonnummer
 • Factuuradres
 • E-mailadres
 • Betalingsgegevens
 • Geslacht
 • Je gebruikersnaam
 • Je (profiel-)foto
 • Geboortedatum
 • IP-adres

Afhandelen bestelling

Wanneer je bij ons een bestelling plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van je persoonsgegevens. Als dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij jouw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Meer daarover lees je verderop in deze privacyverklaring.Een abonnement afsluiten

Via Sim.nl kan je een sim only-abonnement afsluiten. Hierbij vragen wij de benodigde gegevens voor het afronden en betalen van de bestelling. Deze worden niet voor andere doeleinden gebruikt.Reclame

Wij kunnen jou naast de informatie op onze website ook per post, per e-mail en telefoon op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten.Contactformulier en nieuwsbrief

Wij bieden via onze webwinkel de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier. Hierbij vragen we je om diverse gegevens in te vullen om de vraag in behandeling te nemen. Je kiest zelf welke gegevens je daarbij verstrekt. De gegevens die je ons toestuurt worden bewaard zolang nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling.

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden informeren over onze producten en/of diensten. Je e-mailadres wordt automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden.Locatiegegevens

Als het nodig is voor het verlenen van een dienst, kunnen wij jouw locatiegegevens (GPS) verzamelen. Hiervoor wordt op het moment zelf om toestemming gevraagd.

Publicatie

Bij gebruik van onze webwinkel wordt de door jou opgegeven informatie gepubliceerd, zodat het op internet zichtbaar is voor iedereen. Je kiest zelf welke informatie je publiceert. Het is mogelijk dat je hiermee te achterhalen bent.Advertenties

Onze webwinkel vertoont generieke advertenties, waarbij geen persoonsgegevens worden verzameld.Verstrekking aan derden

Wij kunnen jouw gegevens doorgeven aan onze partners. Deze partners leveren op maat gemaakte advertenties op basis van je persoonsgegevens. Deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst en kunnen jouw gegevens voor eigen marketingdoeleinden gebruiken.

In onze webwinkel zijn social media-buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten jouw persoonsgegevens.Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.Bewaartermijnen

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om jouw bestellingen af te handelen met behoud van garantie. De gegevens worden vervolgens verwijderd, tenzij er een wettelijke plicht is deze langer te bewaren (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze webwinkel zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wij adviseren om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.Inzage en wijzigen van je gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage, wijziging of verwijdering van je persoonsgegevens kun je te allen tijde contact opnemen met de privacy officer via onderstaande gegevens.

Je kunt bij ons een verzoek indienen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Daarnaast kun je een gegevensexport opvragen voor gegevens die wij met jouw toestemming gebruiken. Gemotiveerd aangeven dat je de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken kan ook.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terugvinden in de instellingen van je browser. Indien de gegevens niet kloppen, kun je ons vragen om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.Contactgegevens

 • Sim.nl
 • Nieuwstraat 22
 • 2266AD Leidschendam
 • privacy@websend.nl
 • 0703010301
Sluiten ×